CALiO Search

Taking the incidence of false child sexual abuse allegations more seriously

Show simple item record

dc.contributor.author Lubaale, E. C.
dc.date.accessioned 2016-08-25T15:36:05Z
dc.date.available 2016-08-25T15:36:05Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Lubaale, E. C. (2016). Taking the incidence of false child sexual abuse allegations more seriously. De Jure, 49(1), 74-94. en_US
dc.identifier.uri http://www.scielo.org.za/pdf/dejure/v49n1/06.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11212/2918
dc.description.abstract Kindermishandeling is 'n ernstige misdryf wat die daadwerklike vervolging van die oortreders noodsaak. In gevalle waar die oortreder 'n kennis is, word laasgenoemde noodsaaklikheid selfs sterker genoodsaak vanweë die feit dat daar 'n vertouensbreuk plaasvind. Sodanige vervolgings moet egter nie tot so vlak gedryf word dat dit onregmetige vervolgings tot gevolg het nie. Gevalle van onregmatige vervolgings, hoewel skaars, ondermyn die vertoue in behoorlike regspleging. Die onderhawige artikel onderskraag die behoefte om valse bewerings van kindermishandeling en gevalle van onregmatige vervolgings met meer erns te bejeën. Gevolglik word die noodsaaklikheid om meer gewig aan deskundige getuienis te heg onderskryf asook die behoefte aan betekenisvolle kruisondervraging. Die artikel lig verder toe dat indien gevalle van onregmatige vervolgings met meer erns bejeën word dit by implikasie sal vereis dat die deure van onskuld nie gesluit word sou addisionele getuienis voorsien word wat verdere bewerings van onskuld ondersteun nie. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher De Jure en_US
dc.subject child sexual abuse en_US
dc.subject false allegations en_US
dc.subject review en_US
dc.title Taking the incidence of false child sexual abuse allegations more seriously en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account